REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
STAV TRATÍ V STREDISKÁCH


V prehľade o stave tratí v jednotlivých strediskách sú uvedené snehové podmienky, ktoré nie sú staršie ako 7 dní.