REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
NAJNOVŠIE OTÁZKY VO FÓRE   
jemo dňa 27.2. 20:05
Juraj dňa 18.2. 15:53
Čo je nové na Kordíkoch? Priatelia bežkári z OZ Kordícky Hrebenák čo je u Vás nové? Boli sme zvyknutí na pravidelné informovanie o Vašej činnosti, čo všetko sa Vám podarilo aj nepodarilo, čo chystáte/plánujete, čo ide dobre a čo menej. Minulý rok sa Vám/Nám podarilo vďaka StartLab-u (http://bezkar.sk/clanok.php?id=602) zadovážiť toľko potrebnú štvorkolku s pásmi. Ja som však nepostrehol žiadny článok či reakciu k tomuto úspechu a tak dosť mi chýba akákoľvek spätná väzba z Vašej strany. Osobne som daný stroj stretol na zvážnici len jediný krát a nevidieť ho ani parkovať na začiatku zvážnice. Mám pocit že starý skúter tam predtým pendloval/parkoval takmer neustále. Takisto sa blížia daňové priznania a možnosť podporiť Vás odoslaním našich 2% práve vo váš prospech. K všetkým týmto aktivitám sme si zvykli byť pravidelne informovaní, čo ale v tejto sezóne absentuje a tak vôbec netuším či ešte vôbec stojíte o podporu zo strany bežkárskej komunity alebo nie. Za každú informáciu buďem vďačný a pekne pozdravujem.
rudobb dňa 18.2. 12:44

NAJNOVŠIE SNEHOVÉ SPRÁVY   
Dátum Stredisko Trasa Sneh Kvalita Úprava Pridal  


Kremnické vrchy - Skalka | 18.1.2022 | Karol Kováč | Čítané 2751x | 7 príspevkov v diskusii
Popis bežkárskych tratí v stredisku Skalka pri Kremnici
Pre mnoho ľudí aj napriek značeniu, sú stále dosť neprehľadné (doplnené o gpx súbory)

Pred dvoma rokmi konečne pribudlo značenie tratí v okolí štadióna. Značenie bolo čiastočne zničené vandalmi a potom opravené. Stále sú však miesta kde sa bežkári, ktorí nepoznajú dôkladne trate, ťažšie orientujú.
Rozhodol som sa preto aj vzhľadom na obrovské množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do strediska nad Kremnicou urobiť mapky a popísať jednotlivé trasy.
Tak ako v predchádzajúcom článku pod pojmom bežkár, bežkári mám na mysli všetky pohlavia, teda aj slečny a dámy bežkárky, aby som často používaný výraz písal jednoduchšie. Verím, že to nebude prekážať. Ďakujem za pochopenie. Ak niekde spomínam začiatočníkov a menej skúsených bežkárov, je to preto aby som upozornil na nástrahy tratí. Je vecou každého aby správne odhadol svoje schopnosti a zbytočne si neublížil. Ohľaduplne k ostatným by sme sa mali správať všetci, teda aj rýchli pretekári ako aj učiaci sa bežkári.

1. Štadión

Na štadióne je viac stôp ale základný okruh sa jazdí v smere proti hodinových ručičiek tak, ako vídame na atletických dráhach. Dĺžka vonkajšieho okruhu je cca 400-500 metrov, čistá rovina. Plocha štadióna je vhodná pre úplných začiatočníkov, tu prebieha aj základný kurz bežeckého lyžovania.

2. Inline dráha (obr.č.2)

Inline dráha s prepojmi má spolu cca 2 km. Dlhší okruh má dĺžku 1,4 km a malý okruh je dlhý 0,4 km.
Trasa začína od štadióna v smere hodinových ručičiek povedľa pripravovanej nádrže na vodu, ďalej v miernom stúpaní je odbočka vpravo na malý okruh a vľavo za zákrutou je najstrmší a najdlhší kopec inline okruhu. Potom ešte 2 mierne stúpania a ďalej trať pokračuje v klesaní a z ľavotočivej zákrute sa dostaneme už na úsek kde je obojsmerná premávka a netradične ideme po ľavej strane. Na konci inline dráhy sa točíme doprava a dolu pokračujeme znovu netradične po ľavej strane. Napriek tomu, že trať je vyznačená šípkami dosť bežkárov nerešpektuje smer jazdy ale nebýva to problém, pretože sa tu jazdí pomerne pomaly.
Trasa s prevýšením 20 metrov je vhodná pre začiatočníkov, ktorí už zvládajú mierne zjazdy a zákruty.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_Inline_1,4km.zip

3. Inline dráha -Bystrické sedlo (obr. č.3)

Trať je dlhá 2,8 km s prevýšením 35 metrov. Vhodná pre začiatočníkov, ktorí zvládajú mierne zjazdy a zákruty.
Po absolvovaní prvej časti inline dráhy, trať na jej otočke pokračuje ďalej rovno. Opäť podľa značenia by sa malo ísť po ľavej strane miernym klesaním k Bystrickému sedlu. Altánok v Bystrickom sedle obídeme zľava a potom sa vraciame pravotočivou zákrutou späť znova po ľavej strane až na inline dráhu, ktorou potom pokračujeme do cieľa až na štadión.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_BystrickeS_2,8km.zip

Na ďalšie trate, ktoré budem popisovať sa už nastupuje zo štadióna na pravej strane jeho konca.


4. Popod štadión (obr.č.4)

Táto krátka trasa v dĺžke 1,1 km začína na konci štadióna ale hneď sa stáča vpravo, ide vedľa tenisových kurtov, pokračuje vpravo popod Relax a vracia sa pod štadiónom na koniec štadióna a späť k rozhodcovskej veži. Trasa je vhodná pre začiatočníkov, ktorí zvládnu mierny zjazd a zákruty. Prevýšenie trasy je 10 metrov.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_PodStadion_1,1km.zip

5. Dvojka (obr. č.5)

Trasa dlhá 2,2 km už na konci štadióna pokračuje ľavotočivou klesajúcou zákrutou do lesa, pokračuje rovinkou a potom miernym klesaním. Nasleduje pomerne strmý ale krátky kopec, ktorý sa dá obísť vpravo traverzom - označené bodkovanou čiarou. Po krátkom úseku sa trasa opäť spojí a po miernom stúpaní nasleduje odbočka doľava do strmého 10% stúpania pod Bystrické sedlo v dĺžke 100 metrov. Tam sa potom napojí na trať z Bystrického sedla späť na štadión.
Trasa je vhodná už pre trochu zdatnejších bežkárov, ktorí zvládnu zákruty v trochu väčšej rýchlosti a neboja sa strmšieho stúpania.
Menej zdatní bežkári môžu mať trochu problém s prvou zákrutou najmä ak je trať tvrdšia. Trasa má prevýšenie ak pôjdeme prvý krátky strmý kopec celkom 35 metrov.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_Dvojka_2,2km.zip

6. Horná štvorka (H4) (obr.č.6)

Trať pôvodne označovaná ako horná päťka začína a pokračuje ako vyššie popísaná dvojka. Neodbočíme vľavo do strmáku pod Bystrické sedlo ale pokračujeme miernou klesajúcou zákrutou v pravo. Potom trasa pokračuje zvlneným profilom pod najdlhší a najstrmší kopec na trati. Ďalej je prvá odbočka vpravo, tam smeruje trať Dolnej štvorky. Horná pokračuje stúpaním priamo. Tu asi o 20 metrov je ďalšia odbočka doprava.
Je to slučka na Stredný Kiar v dĺžke asi 800 metrov, z ktorej sa vrátime o trochu vyššie na pôvodnú trať. Tu treba odbočiť prudko vpravo a pokračovať v stúpaní hore. Po asi 80 metroch je ďalšia odbočka vpravo na Vrchný Kiar na ktorý sa dostaneme po 300 metroch a znovu sme na pôvodnej trati.
Ak sa rozhodneme odbočiť na obe slučky na Kiare, tak si trasu Hornej štvorky predĺžime o viac ako 1 km. Ak uvedené slučky neabsolvujeme - pokračujeme bodkovaným úsekom na mapke, kde na Vrchnom Kiari sa trate spájajú a trasa pokračuje ďalej miernym klesaním a potom do kopca na Mýtny vrch, najvyšší bod H4. Odtiaľ trať pokračuje zjazdom a po miernom odbočení vľavo sa dostaneme k miernemu stúpaniu, ktoré nás privedie k najťažšej zákrute - Tobogán.
Je to 180 stupňová klesajúca zákruta, ktorá býva často vydratá od pluhujúcich bežkárov. Trať ďalej pokračuje zvlneným profilom a po ostrej zákrute v pravo a následnej vľavo sa dostávame na zjazd točiaci sa doprava ku kopčeku Ťava za ktorým je opäť krátky zjazd a potom mierne stúpanie, po ktorom sa miernym klesaním dostaneme pod Bystrické sedlo a už skôr popísanými trasami sa vrátime na štadión. Záver trasy býva upravovaný tak ako je vidieť z mapky, no variantom je aj úsek vyznačený bodkovanou čiarou.
Horná štvorka má aj s odbočkami na Kiare dĺžku 5,4 km a prevýšenie 100 metrov.
Bez odbočiek na Kiare je to 4,3 km a prevýšenie 90 metrov. Trasa nie je vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených bežkárov. Neodporúčam hlavne ak je trať tvrdá a miestami zľadovatená.
Stiahnite si gpx trate cez Kiare: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_H4cezKiare_5,4km.zip
bez odbočiek cez Kiare: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_H4_4,4km.zip

7. Dolná štvorka (D4) (obr.č.7)

Trať má na začiatku spoločnú trasu ako úsek Dvojky a Hornej štvorky. Po zdolaní najdlhšieho stúpania je už spomínaná odbočka doprava. Trať mierne klesá a následne sa krátkym miernym stúpaním dostáva na Spodný Kiar, kde sa trať stáča o 180 stupňov vpravo a po krátkom klesaní začína zvlnený profil s prevládajúcimi zjazdmi. Ku koncu trasy prevláda mierne stúpanie až pod štadión keď sa trasa dostáva na koniec štadióna a končí pri veži.
Dolná štvorka má dĺžku 4,3 km a prevýšenie 70 metrov. Nie je vhodná pre začiatočníkov a menej skúsených bežkárov najmä pre náročné zjazdy.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_D4_4,3km.zip

8. Trojka (obr. č.8)

Trať má spoločnú trasu ako Horná štvorka ale v miestach, kde sa odbočuje na Stredný Kiar, tak odbočíme vľavo kde sa napojíme na trasu H4. Pozor, aby sme nešli do protismeru smer Tobogán ale napojíme sa smerom k zjazdu na Ťavu. Vynecháme tak celú vrchnú časť Hornej štvorky.
Nemám jej záznam profilu, pridá do mapky neskôr.
Trať má dĺžku 3,3 km a prevýšenie 58 metrov.
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_Trojka_3,3km.zip

9. Skratkou cez Silvestra (neznačená trať, obr. č.9)

Okrem vyznačených tratí môžeme použiť ešte jednu neznačenú trasu, keď po absolvovaní časti Inline dráhy pokračujeme cez Bystrické sedlo smerom rovno do kopca v smere ako sa ide na Hostinec. Asi vo vzdialenosti 100 metrov od Bystrického sedla je v stúpaní odbočka doprava tzv. Silvestrovská, ktorou sa dostaneme pod Tobogán, ktorému sa takto vyhneme. Ďalej už pokračujeme trasou H4 do cieľa.
Táto trasa je vhodná aj pre menej skúsených bežkárov, ktorí si trúfnu na jeden náročnejší zjazd k Ťave.
Trasa má dĺžku 3,8 km s prevýšením 55 metrov
Stiahnite si gpx trate: http://www.bezkar.sk/trasy/Skalka_cezSilvestra_3,8km.zip

Všetky popísané trasy sú značené a jednosmerné okrem úseku od časti Inline dráhy a pokračujúceho úseku do Bystrického sedla. Týmto úsekom sa vraciame späť z Bystrického sedla, Dvojky a Hornej štvorky.
V tomto úseku by sa malo jazdiť po opačnej strane ako obyčajne, teda vľavo. Je to naznačené aj značkami na trati (obr. č.1). Často sa to však nedodržiava, pretože pri príchode z Dvojky či H4 značka prikázaného smeru jazdy chýba. Úsek je však len s malým prevýšením, takže sa tam protiidúci bežkári nemajú problém vzájomne vyhnúť.

Žiaľ aj keď sú na tratiach upozornenia o jazde v protismere (obr. č.1), tak nie všetci toto značenie rešpektujú.
Je potrebné dodržiavať smer bežkovania aby sme predišli nebezpečným situáciám a možnému zraneniu pri strete v zjazdoch či zákrutách.

Verím, že tento článok je užitočný a pomôže mnohým lepšie sa zorientovať na tratiach v okolí štadióna na Skalke.


     
Informácie | 16.1.2022 | Karol Kováč | Čítané 1608x | 4 príspevky v diskusii
Pravidlá pre pohyb na bežkách
Ako sa bezpečne správať na bežkárskych trasách

O tom ako sa správať na bežkách sme sa už mohli dočítať na tomto serveri vo viacerých článkoch. Napriek tomu a aj vzhľadom na stále rastúci záujem o bežkovanie si to opäť pripomenieme.

Začnem najskôr problematikou ako sa dopraviť do stredísk bežeckého lyžovania.

Ak sa rozhodneme ísť vlastným autom alebo sa tam ani inak nedá dostať, mali by sme si pred cestou zistiť ako je to so zjazdnosťou cesty, kam sa chystáme.
Áno, je to dosť ťažké, pretože neexistuje online služba, kde by sme takúto informáciu mohli zistiť. Vodítkom by nám mohlo byť sledovanie počasia a aktuálnych výstrah oficiálnej predpovednej služby SHMU alebo dopravných informácií v rádiách. Ak je počasie pomerne ustálené vieme si nájsť informácie aj na tomto serveri, kde v niektorých snehových správach prispievatelia uvádzajú aj podmienky na príjazdovej ceste do strediska.
Počasie sa však môže nečakane zmeniť a tak sa podmienky na cestách môžu výrazne zhoršiť. V každom prípade je potrebné mať v aute zimnú výbavu, reťaze, lopatu, či aj trochu piesku. Treba si uvedomiť, že jediné auto, ktoré sa dostane do problémov a zostane stáť na ceste dokáže zablokovať dopravu na dlhé minúty, vytvárajú za zápchy a rastie nervozita vodičov často aj so stúpajúcou agresivitou. aj keď sa nám môže zdať, že reťaze dolu nepotrebujeme, musíme si uvedomiť, že s rastúcou nadmorskou výškou sneh a ľad pribúda a problémy môžu nastať aj pri pohybe na parkovisku. Myslime na to a buďme zodpovední a ohľaduplní aj voči menej skúseným vodičom, ktorí by ale nemali preceňovať svoje schopnosti a naozaj zvážiť, či zvládnu komplikovanú situáciu.

A teraz už k zásadným pravidlám pohybu na bežkách.

Pod pojmom bežkár myslím všetkých bežkárov bez rozdielu pohlavia a veku, tak prepáčte, že nebudem pri veľmi často používanom výraze vždy uvádzať v texte ďalej obe pohlavia

1. Najzákladnejším pravidlom je to, aby sme sa správali k ostatným bežkárom ohľaduplne a v každej situácii sme mysleli na to, že sú tu aj iní.

- Ak sme v skupinke pohybujeme sa za sebou, myslime na to, že ak je aj trať dostatočne široká a my ideme napr. klasickým štýlom, tak korčuľujúci bežkár potrebuje pre pohyb cca 2 metre na šírku trate
- Ak sú na trase upravené stopy pre oba štýly, tak korčuľujúci bežkári by nemali zasahovať do stopy pre klasiku a lyžiari klasici by mali podľa možností využívať vytvorenú stopu. Ak už potrebujú zo stopy vystúpiť, tak sa pohybovať po okraji trate pre korčuliarov aby nechali dostatok priestoru pre korčuľovanie.
- Ak sme v skupinke a chceme si oddýchnuť, tak nezostaneme stáť v zákrute, na konci zjazdu z kopca a zastavíme tak aby sme nechali dosť priestoru pre ostatných bežkárov
- Ak spadneme, tak zostaňme na mieste až kým sa nám nepodarí vstať. Bežkári za nami nemôžu vedieť kam sa chceme pohnúť a tak nás obídu podľa svojich schopností. Ak sme však spadli v neprehľadnej zákrute a nikto nás nemôže vidieť, tak sa pokúsme posunúť na okraj trate.
- Ak pred nami alebo oproti nám niekto spadne, okrem toho, že sa mu snažíme vyhnúť, tak sa ho opýtajme, či je všetko v poriadku a nepotrebuje pomôcť. Aj keď sú úrazy na bežkách oveľa zriedkavejšie, môžu nastať a môže sa stať, že v odľahlejších miestach nie je mobilný signál, či bežkár nemá pri sebe telefón a často ste tak možno jeden z mála, ktorý mu vie pomôcť. Myslime na to.

2. Po trati sa pohybujeme po pravej strane ak to nie je značením určené inak a platí pravidlo uvedené v prvom bode o nechaní priestoru pre rýchlejších bežkárov

3. Ak jazdíme po trase, kde je obojsmerná premávka ale vytvorená je iba jedna stopa pre klasiku, tak prednosť v stope má bežkár prichádzajúci z hora bez ohľadu na to na ktorej strane je stopa vytvorená.

- Neplatí v tomto prípade, že bežkár idúci z kopca v stope, ktorá je z jeho pohľadu vľavo a my ideme správne po pravej strane nám musí stopu uvoľniť. Je to z jednoduchého dôvodu, že vystúpenie zo stopy v zjazde vo väčšej rýchlosti je oveľa komplikovanejšie ako pri stúpaní, najmä ak ide o menej skúsenejšieho bežkára
- To isté platí aj pre korčuliarov, kde musí byť obozretnejší ten, ktorý ide do kopca a uvoľniť trasu bežkárovi, ktorí ide v zjazde

4. Pri obiehaní pomalšieho bežkára, najmä ak je to v zákrute, či inej zložitejšej situácii je dobré upovedomiť ho z ktorej strany ho chcem obehnúť aby sme predišli možnej kolízii.

5. Bežkár, ktorý sa chystá zmeniť smer odbočením v mieste, kde sa trať rozbočuje alebo z iného dôvodu by sa mal presvedčiť o situácii za sebou, či tým neohrozí iného.

6. Ak prídeme k úseku trate na ktorú si netrúfame, tak radšej vyzujme bežky a opatrne pri okraji trate prejdime úsek pešo, tak aby sme trať nepoškodili.

Aj keď to nepatrí k zásadám pohybu na bežkách, tak na upravované bežkárske trate nepatria turisti bez lyží, sánkari, psy, či detské kočíky. Takúto paletu aktivít je často vídať najmä počas víkendov či sviatkov, keď je na tratiach aj najviac bežkárov.

Často je počuť argumenty, že kam majú ľudia bez bežiek ísť, keď niektoré časti upravovaných tratí vedú po turistických trasách.
Ťažko si však viem predstaviť turistov, ktorí sa brodia po pás v snehu po neupravenej turistickej trase alebo mamičku, či otecka tlačiacich kočík v závejoch. Bežkárske trasy sú často vedené po zvážniciach, kde lesníci ťažia drevo. Ale tí po dohode a rešpektujúc potreby bežkárov nebrázdia po zvážniciach svojimi mechanizmami počas zimnej sezóny.
Áno, zima na horách je nádherná. Ak si ju chceme užívať naplno zaobstarajme si bežky, či skialpové lyže. Ak to nechceme, tak aspoň nekazme radosť iným a úsilie, ktoré je vynakladané na úpravu tratí, nájdime si iné trasy, ktorých je nespočetne viac ako upravovaných tratí pre bežkárov.
Počas posledného oteplenia boli komplet zdevastované od peších turistov trasy zo Skalky po Tunel a aj zo Skalky smer Hostinec.Po následnom ochladení zostali trate tam kde prešli turisti takmer nezjazdné, hrboľaté a tam kde to turisti neprešli, tam po napadnutí do 5 cm snehu sú trate veľmi dobre zjazdné.
Áno, niekedy turisti trasu, ak je tvrdá nepoškodia a okrem toho, že prekážajú bežkárom tak nespôsobujú iné problémy. No oveľa častejšie upravenú trasu poškodzujú ako som napísal vyššie.

Takže viac tolerancie verejnosti k práci a úsiliu ľudí, ktorí trasy pripravujú by bolo namieste.
Pokúsme sa všetci správať sa na upravovaných bežkárskych tratiach ohľaduplne a podľa pravidiel aby sme si mohli užiť niekoľko týždňov priaznivých podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre bežecké lyžovanie.


     
Informácie | 4.12.2021 | Karol Kováč | Čítané 1104x | 1 príspevok v diskusii
Sezóna sa rozbieha naplno
Opäť problémy s popadanými stromami na tratiach

Tak sme sa dočkali priatelia bežkári.
Po usilovných prácach pri príprave tratí na sezónu, keď obetaví ľudia odpracovali stovky hodín na čistení, kosení, prepilovávaní trati a úpravách terénov v lokalitách po celom Slovensku, koncom novembra na horách nasnežilo a tak sa sezóna mohla začať.

Kto by očakával, že stačí nasadnúť do mechanizmov na úpravu tratí a vyhladiť vrstvu snehu, nakresliť stopu pre klasiku, tak sa mýlil. Často sa stáva, že so snežením prichádza aj vietor a navyše prvý sneh je väčšinou mokrý a ťažký, takže sa pod jeho váhou lámu konáre a často aj vyvracajú stromy.
Nebolo tomu inak ani na začiatku tejto sezóny. Ako možno čítať zo správ na našom portáli a príspevkov na sociálnych sieťach, tak upravovatelia tratí museli pred samotnou úpravou tratí odstrániť polámané konáre, vrcholce ihličnanov a aj celé stromy aby sprejazdnili trate a mohli ich upraviť.

A potom sa dozvieme od bežkárov, že znova sa nájdu bezohľadní ľudia na terénnych autách, štvorkolkách, či skútroch a toto úsilie sú schopní behom niekoľkých minút zničiť.
V akej spoločnosti to žijeme, keď sa nájdu ľudia, ktorí takýmto spôsobom dokážu ničiť úsilie iných. Neviem si predstaviť, žeby sa našiel odvážlivec, ktorý by sa išiel vyšantiť na upravenú zjazdovku, či futbalové ihrisko. Nebuďme k takým ľuďom ľahostajní.

Teraz však trochu pozitívne. Zo správ z rôznych zdrojov sa sezóna celkom dobre rozbieha v Kremnických vrchoch, najmä v polohách nad 1000 metrov, tradične aj na Štrbskom Plese, kde prebieha aj intenzívne zasnežovanie aby sa vytvoril dobrý základ aj pre takmer pravidelné vianočné oteplenie alebo iné výkyvy počasia. Upravené trate sú aj na Donovaloch, na Šachtičkách na Čertovici, Kojšovskej holi, v areáli Látky-Mláky. Aj v Jasnej je upravený krátky okruh pre bežkárov.

Nezabúdajme pri využívaní upravených tratí prispieť na ich úpravu, ktorá okrem enormného úsilia obetavých ľudí stojí aj nemalé finančné prostriedky.

Budem rád ak nás bude stále dosť aby sme si mohli na našom portáli odovzdávať informácie o miestach a podmienkach na bežkovanie. Pomôžeme si navzájom pri rozhodovaní kedy a kam si ísť zabežkovať.
Ďakujem všetkým, ktorí budete aktívni a podelíte sa o svoje skúsenosti.

Fotografie k článku sú moje a niektoré som si požičal zo skupiny a stránky na sociálnych sieťach Bežkár.sk


     
Kremnické vrchy - Skalka | 17.10.2021 | Karol Kováč | Čítané 918x | 0 príspevkov v diskusii
Zima predo dvermi
Na Skalke v Kremnických vrchoch vrcholí príprava na novú sezónu

V Kremnických vrchoch začali prípravy na novú zimnú sezónu už v máji, o čom sa môžete dočítať v predchádzajúcom článku od Cyklo Santé: "Začali sme pripravovať trate na zimu" http://www.bezkar.sk/clanok.php?id=611. Roman Béreš v ňom píše o dohode zainteresovaných strán v Kremnici začať s prípravou bežkárskych tratí.
Návštevníkom bežkárskych tratí sa môže zdať, že k vydarenej sezóne stačí ak napadne dostatok snehu, ktorý sa potom na zvážniciach upraví a môžeme si vychutnávať pobyt na bežkách. Iste, tieto dve podmienky sú nutné aby sa sezóna vydarila.
No iba to by nestačilo a trate je potrebné z času na čas pripraviť aj tým, že sa prepília, zarovnajú, či odstránia z nich náletové dreviny tak, aby sa udržala ich šírka, či primeraná rovnosť terénu. Nie každá zima sa vydarí a napadne meter snehu, ktorý zakryje nerovnosti a nízke kríky.

Navyše počas roka prebieha v lese ťažba a zvážnice, ktoré využívame na bežkách sú tak často mechanizmami rozryté a znečistené odpadovým drevom - konármi .

Ako uvádzam vyššie, s prácami na úprave tratí sa začalo už v podstate hneď ako skončila predchádzajúca sezóna. Ukázalo sa to ako správne rozhodnutie a dnes asi mesiac pred reálne možným začiatkom sezóny bolo urobenej kus práce a na tratiach je to poznať. Ani v polovici októbra však nie je ešte všetko ideálne pripravené. Niekde už chýba iba doladiť celkové úpravy no na niektorých miestach sa zdá, že kritické miesta, ktoré poznáme z predchádzajúcich sezón zostanú kritickými aj v nadchádzajúcej sezóne. Všimol som si na obchvate z Peknej vyhliadky po oboch stranách vysoké malinčie, ktoré zužuje trať na šírku 1,5 až 2 metre a kým nenapadne viac ako 100 cm snehu, tak tento úsek, ktorý je obojsmerný môže byť naozaj problematický. Dúfam, že sa to ešte podarí vykosiť a zmulčovať aby bola táto časť, ktorá je súčasťou Bielej stopy širšia a bezpečnejšia. Pri menšej snehovej nádielke zostane problematická aj zákruta na vrchole stúpania od Václaváku do Kordíckeho sedla, kde trať prekrývajú husté smreky a tu by to chcelo radikálnejší zásah, ktorý by mali riešiť Mestské lesy.

To sú len dva postrehy, ale určite veľké úseky tratí budú oveľa lepšie pripravené vďaka obetavosti všetkých, ktorí si našli čas a pomohli pri prácach. Už treba len veriť, že aj príroda bude k nám milostivá a dopraje nám parádnu sezónu s množstvom snehu. Potom to bude už iba na nasadení ľudí, ktorí sa podieľajú na úprave tratí počas sezóny.

Aj uplynulú sobotu sa partia 12-tich brigádnikov stretla a prečistila úsek okolo Lopúchového vrchu na južnom okruhu. Podarilo sa odstrániť v okolí trate náletové mladé stromky a konáre zasahujúce nad trať. Odstránili sme aj niekoľko skál, ktoré výraznejšie vyčnievali nad terén a mohli by spôsobovať problémy najmä pri menšej výške snehu. Foto k článku je práve z tejto brigády.

Brigády pod zastrešením Mesta Kremnica aktívne organizuje najmä Roman z Cyklo-Santé, ktorý so svojim tímom urobili doteraz najväčší kus práce a odpracovali stovky hodín. Okrem už spomínaného článku na našich stránkach pozýva na brigády aj prostredníctvom svojho profilu na FB.
V predchádzajúci víkend sa do prác zapojili aj členovia TJ Biela stopa, ktorí pracovali na severnom okruhu. Do úprav sa zapojila vďaka starostovi aj obec Turček, ktorý zorganizoval brigády na severnom okruhu v lokalite nad obcou.

Ešte raz patrí vďaka všetkým, ktorí prispeli k organizácii a zúčastnili sa na predsezónnej úprave tratí.
Verím, že sa už túto sezónu dostaneme do tohto najväčšieho bežkárskeho strediska všetci bez obmedzení, ktoré boli uplynulú sezónu drastické a mnohým nedovolili užiť si zimu v prírode na bežkách.

     
Kremnické vrchy - Skalka | 24.5.2021 | Cyklo Santé | Čítané 1297x | 1 príspevok v diskusii
Začali sme pripravovať trate na zimu
Brigády na Skalke

Ani predošlá zima nás neodradila a s prípravami tratí na zimu sme už začali. Minulý rok sme prepílili a vyčistili Horný a Stredný Kiar, ktoré sú súčasťou Hornej štvorky. Bohužiaľ, mnohí z vás sa kvoli obmedzeniam k nám ani nedostali a nemohli si tak vychutnať dlho nepoužívané ale znovu objavené trate na Skalke.
My však vieme a hlavne chceme bežkárom ponúknuť stále viac, preto sme s prípravami tratí začali už v máji. Odpracovali sme už viac ako 300 brigádnických hodín.
Momentálne prepilujeme a čistíme Dolnú štvorku- smer Spodný Kiar. Táto už bola takmer neprejazdná.
V minulých dňoch došlo k stretnutiu zainteresovaných strán: mesto Kremnica, Biela Stopa, Skalka Arena, MKL Kremnica a Cyklo-Santé. Výsledkom je dohoda o svojpomocnej letnej úprave tratí. Priebežne na tratiach pracujeme a pracovať budeme ale už teraz vieme, že všetko sami nezvládneme. Preto sme sa rozhodli osloviť všetkých našich priaznivcov, ktorí by nám chceli pomôcť a mali chuť sa zúčastniť spoločných brigád. Tie budú postupne v týchto termínoch:
1. 5.6.2021
2. 21.8.2021
3. 4.9. 2021
4. 15.9.2021 / streda/
5. 25.9. 2021
Termíny 1,2,3 a 5 pripadajú vždy na sobotu ale v prípade nepriaznivého počasia sa presúvajú na nedeľu. Info o zmene bude včas zverejnené na FB cyklosanté. Všetky brigády budú so začiatkom o 9,00 pri vstupe na bežecký štadion R. Čillíka / vedľa "Dreveničky" Cyklo-Santé.
Vítaná je každá pomocná ruka ale vzhľadom na obmedzený počet kusov našej techniky budeme vďační za každého, kto vie a môže prísť s vlastnou pílou prípadne inou technikou. V prípade, že sa niekto rozhodne zúčastniť brigády, chceme poprosiť o tom podať info na cyklosante@gmail.com alebo telefonicky na 0907858639, pretože mesto Kremnica po dohode zabezpečí pre účastníkov občerstvenie ako aj PHM s olejmi do techniky.
Vopred všetkým ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.
Za Cyklo-Santé Roman B.

     
Informácie | 18.4.2021 | Karol Kováč | Čítané 1845x | 0 príspevkov v diskusii
Ako ošetriť a uložiť bežky po sezóne
Venujme lyžiam patričnú pozornosť, aby boli v ďalšej sezóny v dobrom stave

Sezóna končí a my odkladáme bežky na leto niekam do kúta, kde nás počkajú až ich budeme znova potrebovať na začiatku novej zimy. Robíte to tak aj vy alebo ich pred odložením špeciálne ošetríte?

Ak volíte druhú možnosť, tak robíte správne.
Bežky si vyžadujú aspoň základné úkony, ktoré by sme mali urobiť skôr, než ich odložíme niekam do pivnice, garáže, či na iné vhodné miesto.
Ako teda na to?
Ak si netrúfame alebo nemáme potrebné vybavenie a nástroje, tak odporúčam po skončení sezóny obrátiť sa na servis bežiek, kde nám lyže ošetria tak, aby sme ich pred ďalšou sezónou našli v čo najlepšom stave.
Ak sme zruční a počas sezóny si bežky voskujeme sami, tak tu sú najzákladnejšie veci, ktoré by sme mali urobiť.

V prvom rade bežky očistíme od nečistôt, nezabudnime ani na viazanie. Lyže môžeme opláchnuť prúdom vody, osprchovať alebo vytrieť vlhkou handrou. Po vyutieraní a vysušení potom pristúpime k ošetreniu povrchu lyží. Najdôležitejšia časť je sklznica, pretože táto by nemala zostať suchá aby počas letných mesiacov nezoxidovala, čím by stratila svoje vlastnosti aby sa lyže po snehu dobre kĺzali. Vhodné je aj viazanie potrieť jemným olejovým filtrom, najmä pohyblivé časti mechanizmu.

Sklznicu ošetrujeme trochu inak ak ide o bežky na klasickú techniku alebo voľný štýl. Pri lyžiach na klasiku rozlišujeme podľa toho ako majú konštruovanú časť stúpacej (mazacej) zóny.
Ak je stúpacia zóna od výrobcu neupravená a vtedy túto zónu v priebehu sezóny mažeme stúpacími voskami, tak musíme najskôr z tejto zóny odstrániť aj zvyšky stúpacích voskov pomocou odstraňovačov voskov. Ak je na sklznici väčšia vrstva tohto vosku, tak ho najskôr škrabkou mechanicky odstránime a až potom použijeme odstraňovač, ktorým dokonale očistíme stúpaciu zónu ale aj ostatné časti sklznice aby sme zbavili sklznicu nečistôt. Sklznicu budeme následne zalievať sklzovým voskom, čo popíšem neskôr.
Ak je stúpacia zóna tvorená tzv. šupinkami, tak túto časť očistíme od všetkých nečistôt tiež odstraňovačom voskov, ktorý použijeme aj na ostatné časti sklznice aby sme ju zbavili nečistôt.
Ak je stúpacia zóna tvorená plsteným pásikom (skin), tak tento tiež očistíme vhodným prípravkom tak, aby sme odstránili všetku nečistotu z tejto časti sklznice.

Pri bežkách na voľný štýl stúpacia zóna neexistuje, takže tu sa zameriame na celú dĺžku sklznice a vyčistíme ju prípravkom na odstránenie starých voskov. Na odstránenie nečistôt môžeme ešte pred zaliatím sklznice zažehliť mäkký parafín, ktorý po chvíľke stiahneme škrabkou a dobre vykartáčujeme.
Ak máme sklznicu čistú, tak pristúpime k procesu zalievania sklznice sklzovým voskom (parafínom).
Pri bežkách na klasiku budeme zalievať sklznicu iba mimo stúpacej zóny - tú necháme suchú a pri bežkách na voľný štýl zalievame celú sklznicu. Použijeme vosk na teplejší sneh bez fluóru (červený, žltý...), ktorý je mäkší a nebude nám po vytvrdnutí praskať.
Účelom voskovania je zaliať povrch sklznice aby počas mesiacov nezoxidovala a nestratila tak sklzové vlastnosti.

Najskôr sklznicu vykartáčujeme oceľovým alebo bronzovým kartáčom aby sme sklznicu prevzdušnili a odstránili sme aj prípadné drobné nečistoty. Postupujeme od špičky lyže smerom k pätke. Všetky pohyby pri ošetrovaní sklznice robíme týmto smerom. Čistou handričkou alebo papierovou utierkou odstránime drobné zrniečka.
Pomocou žehličky, ktorú nahrejeme na teplotu vhodnú pre príslušný vosk, nanášame vrstvu sklzového vosku, ktorý následne do sklznice zažehlíme. Voskom nešetríme, aby bola sklznica dokonale zaliata.
Po navoskovaní necháme vosk vychladnúť vo vodorovnej polohe.

Takto ošetrené bežky potom uskladnime niekam na suché miesto bez výrazných teplotných výkyvov, kde nesvieti priame slnko, ideálne do vodorovnej polohy.
Bežky na nás potom počkajú ak príde vhodný čas a opäť si ich budeme môcť obuť. Dovtedy nezabúdajme na udržiavanie kondície aby sme aj my boli pripravení po napadnutí nového snehu vybehnúť do bielej stopy čo najlepšie pripravení.


     
Slovenský raj | 11.3.2021 | Františka Kolláriková | Čítané 864x | 0 príspevkov v diskusii
POZOR SÚŤAŽ !
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte celodenný kurz bežkovania

Čo tak posunúť Váš level bežkovania na novú úroveň a zdokonaliť svoju techniku ?
V spolupráci s “Kurzy bežkovania - Oravec škola bežkovania “sme si pre Vás pripravili SÚŤAŽ

1.) Podporte ľubovoľným príspevkom min 5€ našu kampaň na StartLab
https://www.startlab.sk/projekty/1889-bezkarsky-raj-snow-park-ladova/

2.)Uveďte do poznámky heslo "kurzybezkovania"

A ste automaticky zapojení do žrebovania o jednodňový kurz bežkovania v budúcej sezóne !

Tak poďte do toho !

     
Slovenský raj | 2.3.2021 | Františka Kolláriková | Čítané 1516x | 0 príspevkov v diskusii
Bežkársky raj - SNOW PARK ĽADOVÁ
Pomôžte nám pripraviť skutočný zážitok

Jedinečné miesto na Slovensku, ktoré nesie meno po svetoznámej jaskyni - Dobšinská Ľadová Jaskyňa ponúka upravené trate pre bežecké lyžovanie. V budúcej sezóne však nadšencom tohto krásneho športu chceme ponúknuť viac. Postupne predlžujeme trasy do okolia ešte stále divokej prírody Slovenského raja, avšak na profesionálne pripravené trate potrebujeme Vašu pomoc, aby sme mohli zakúpiť ratrak.

Pre zrealizovanie tejto myšlienky sme sa pustili do kampane na StartLabe s cieľom vyzbierať časť finančných prostriedkov na kúpu snežného pásového zariadenia a tak Vám v budúcej sezóne 2021/2022 ponúkli krásy Slovenského raja vo "veľkom štýle". Budeme radi keď nás v tom podporíte :)

LINK NA KAMPAŇ:https://www.startlab.sk/projekty/1889-bezkarsky-raj-snow-park-ladova/

     
Euroloppet | 23.2.2021 | Jozef Mecele | Čítané 1541x | 3 príspevky v diskusii
48. roč. Bielej stopy 2021 len virtuálne
Pandémia koronavírusu znemožnila konanie Bielej stopy s hromadným štartom

Z webstránky Bielej stopy:

"Oznam o zrušení pretekov Bielej stopy s hromadným štartom a vyhlásenie virtuálnych pretekov
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku sme sa rozhodli zrušiť preteky Biela stopa 2021 s hromadným štartom. Zároveň nechceme prerušiť tradíciu a pripravili sme 48. ročník Bielej stopy formou virtuálnych pretekov na trati Severného okruhu Bielej stopy.

Základné kroky pre absolvovanie virtuálnych pretekov:

1. Registrácia on-line na stránke registrácie v termíne do 12.3.2021 a uhradenie manipulačného poplatku 10€.

2. Registrovaný pretekár absolvuje trať voľným štýlom v termíne od 27.2. do 14.3.2021 s použitím smart hodiniek alebo aplikácie v mobile (napríklad STRAVA, Garmin Connect, Mapy.cz), ktorá podporuje export GPX alebo TCX súborov.

3. Záznam o absolvovaní trate odošle pretekár na vyhodnotenie do 18.3.2021 na adresu vysledky@bielastopa.eu.

4. Výsledky o absolvovaní trate budú zverejnené na stránke bielastopa.sk/výsledky do 21.3.2021.

5. Počas vyhodnotenia pretekov budú losované ceny formou tomboly, do ktorej budú zaradení všetci zúčastnení pretekári.

Pretekári majú pri registrácii možnosť vybrať si 24km alebo 48km trať (cena štartovného je jednotná). Trať bude upravená a vyznačená na 24km Severnom okruhu cez Tablu. Štart a cieľ je na štadióne R. Čillíka pri veži. Pretekári 48km trate prejdú Severný okruh dva krát s obrátkou pri veži na štadióne R. Čillíka.

Informácia pre pretekárov prihlásených do 10.2.2021:

Zaregistrovaní pretekári budú informovaní mailom o zmene formy pretekov a môžu sa rozhodnúť o svojej účasti na virtuálnych pretekoch.

Pokiaľ pretekár potvrdí mailom svoju účasť na virtuálnych pretekoch, zo zaplateného štartovného sa použije časť na úhradu manipulačného poplatku a zbytok bude vrátený na číslo účtu, ktoré pretekár oznámi spolu so svojim rozhodnutím o účasti na virtuálnych pretekoch.

V prípade neúčasti na virtuálnych pretekoch sa uhradené štartovné automaticky prenáša na budúci ročník Bielej stopy.

Podrobnejšie informácie sú zakotvené v propozíciách pretekov.

Virtuálne preteky 48. ročník Bielej stopy nie je hromadné podujatie ale individuálny prechod určenej trate v určenom časovom období. Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení a platných nariadení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie celej aktivity, pokiaľ budú nariadenia platné v čase konania virtuálnych pretekov v rozpore s charakterom aktivity.

Za OV BS

SH

Propozície:

https://www.bielastopa.sk/propozicie-virtualne-preteky/
     
Informácie | 13.2.2021 | Alena Váradyová | Čítané 1441x | 0 príspevkov v diskusii
Bežkárske trate v Tatranskej Lomnici
Kolbisko a Starolesnianske lúky

Občianske združenie EDUŠPORT TATRY z Tatranskej Lomnice z vlastných zdrojov zakúpilo malý snežný ratrak SNOW RABBIT 3X, ktorý je vďaka svojej malej šírke schopný prejazdov aj cez úzke mostíky a chodníky. S podporou Mesta Vysoké Tatry a OOCR Vysoké Tatry upravujú miestni nadšenci dva bežkárske okruhy určené pre široký výkonnostný okruh bežkárov.
Okruh Kolbisko sa nachádza priamo v intraviláne Tatranskej Lomnice a vďaka parkovisku pod futbalovým štadiónom (kde je hlavné nástupné miesto), ale aj miernemu prevýšeniu (34 m) sa stal obľúbeným okruhom nielen pre miestnych bežkárov. Má dĺžku 2 km a je upravovaný pre klasickú aj korčuliarsku techniku.
Okruh smerujúci na Starolesnianske lúky sa začína na sídlisku (parkovanie je možné v obmedzenom počte na sídlisku v T. Lomnici) a v prvom úseku je súčasťou chodníka, ktorý vedie z T. Lomnice smerom do Starej Lesnej. Trať schádza z chodníka asi 250 metrov za železničnou traťou a vedie popod hotely a Astronomický ústav SAV smerom k hotelom nad Starou Lesnou, kde je točňa. Po návrate popod hotely vedie trať okolo lesnej škôlky po lúkach smerom na Veľkú Lomnicu a späť. V prípade menšej vrstvy snehu sa upravuje iba pre klasiku, ale pri dostatočnej snehovej nádielke je upravovaný aj pre korčuliarsky štýl. Okruh má dĺžku cca 7,5 km a pri príjazde od Starej Lesnej je možné nastúpiť naň pod hotelom Forton. Mierne prevýšenie neodradí ani začiatočníkov a menej skúsených bežkárov. Bonusom sú v prípade pekného počasia nádherné výhľady na tatranské štíty.
Ratrak SNOW RABBIT 3X (šírka 220cm, hmotnosť 2500 kg) je možné naložiť na príves a previezť za osobným autom kamkoľvek, kde je dostatok snehu, vhodný terén a záujem o úpravu bežkárskych alebo skialpových tratí. V prípade záujmu o úpravu priamo vo Vašej lokalite nás kontaktujte na edusport.tatry@gmail.com.


     

strana 1 2 3 4 5