REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
DETAIL ČLÁNKU

| 5.2.2015 | František Klement | Čítané 2379x | 0 príspevkov v diskusii
Slovenský pohár žiactva, dorastu a verejné preteky o pohár generálneho riaditeľa Fortischemu
Preteky v behu na lyžiach

KLUB LYŽIAROV NOVÁKY
usporiada
preteky v behu na lyžiach
Slovenského pohára v kategórii žiactva a dorastu
Verejné preteky pre všetky kategórie
o pohár generálneho riaditeľa Fortischemu
Chvojnica - lyžiarske stredisko 15. Február 2015

R O Z P I S
Tech. ustanovenia:

Predpis : Preteky sa uskutočnia podľa PLP, prílohy SP pre
sezónu 2014/2015 a tohto rozpisu, prípadné zmeny sú
vyhradené rozhodnutím súťažného výboru

Kategórie : Muži, juniori 1994 a starší, 95- 96 4 km
Ženy, juniorky 1994 a staršie, 95- 96 4 km
St. dorci / dorky 1997 – 98 4 km
Ml. dorci / dorky 1999 – 00 4 km
St. žiaci / žiačky 2001 – 02 2 km
Ml. žiaci / žiačky 2003 – 04 a ml. 1 km
Veteráni M/Ž 1985 a starší 4 km
Spôsob behu : Klasický spôsob

Štart pretekov : 11 00 hod., intervalový štart pre všetky kategórie,
Trate : číslo certifikátu - SLA BÚ 020/2003

Výdaj štart. čísiel : 15.2.2015 od 8:30 do 10:00 hod. v kanc. pretekov
Za stratu štart. čísla účtujeme 20,- €.
Vyhlásenie výsledkov : 30 min. po vyvesení výsledkov poslednej kategórie
Ceny : Prví traja pretekári budú odmenení diplomami, medailami
a vecnými cenami
Protesty : Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov
Rôzne : Pretekári, činovníci a obecenstvo sa zúčastňujú
pretekov na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na príp. zmenu
v rozpise pretekov. V prípade zlých poveternostných
podmienok, budú zmeny oznámené na web stránke SLA

Činovníci pretekov : Predseda OV Pribul Rudolf
Riaditeľ pretekov Klement František
Hlavný rozhodca Mgr. Klement František
Veliteľ tratí, kontrol a bezp. Rus Peter
Sekretár Mgr. Klementová Slavomíra
Hospodár Rusová Darina
Technický delegát Užovič Ivan
Rozpis bol schválený ŠTK – BÚ SLA Františkom Klementom dňa 30.1.2015.
Klement František Pribul Rudolf
riaditeľ pretekov predseda OV

Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ : Z poverenia Slovenskej lyžiarskej asociácie BÚ
Klub lyžiarov Nováky
Dátum : 15. február 2015
Miesto : Chvojnica – lyžiarske stredisko KL Nováky / smer Horský
hotel Magura/
Prihlášky : V zmysle PLP čl. 215.1 a Súťažného poriadku 2014/2015,
do 13.2.2015
Prihláška musí byť vyplnená on-line zo stránky www.slovakski.
sk, prípadne napísaná na predpísanom tlačive /vzor SP/
a odoslaná na e-mail : klement0@gmail.com
tel. 046/5447077, 0907 147 578,
Účasť : Bez obmedzenia
Štartovné : Pretekári registrovaní v SLA
žiactvo, veteráni 3,- €
dorast, dospelí 5,- €
Pretekári neregistrovaní v SLA
žiactvo, dorast, - 8,- €
Úhrada pri výdaji štartovných čísel
Kancelária pretekov : Lyžiarske stredisko KL Nováky Chvojnica, tel. 046/5447077,
0907 147 578,
Prezentácia : Dňa 14.2.2015 od 1400 do 1600 hod. v kancelárii pretekov
: Dňa 15.2.2015 od 800 do 930 hod. v kanc. pretekov.

Porada , žrebovanie : Dňa 14.2.2015 o 17°° hod. v kanc. pretekov,
Poradie štartu jednotlivých kategórií sa stanoví
pri žrebovaní.
Ubyt. a stravovanie : Usporiadateľ nezabezpečuje.
Zdravotná služba : počas pretekov zabezpečená,Diskusia k článku (0 príspevkov)

nie je pridaný žiadny komentár